Hem

Öland Kust till Kust Intresseförening

 

Vi är en idéell förening på norra Öland. Föreningens ändamål är att bidra till bygdens utveckling,

till glädje och nytta för boende, besökare och näringsidkare.

 

Senaste fibernytt (22 februari 2017)

Nu har vi totalt 681 fiberavtal tecknade inom Persnäs-Källa området.

Tecknandet av markavtalen pågår för fullt.

Läs mer här intill.

 

Sommarens frukostmöten i Sandviks hamn

Vårt upprop om talare har gett resultat så vi har många förslag att jobba med. Planeringen pågår för fullt. Tack till alla som bidragit!

 

Beställ fiberanslutning nu!

Ladda ner din beställningsblankett här.

 

FÖRETAG

PRIVAT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Senaste fibernytt (februari 2017)

Fiberprojektet i Persnäs och Källa socknar rullar vidare och nu skrivs markavtal med berörda markägare. Mmarkägare och väghållare blir kontaktade av fibergruppen via brev eller personlig kontakt. Observera att det EJ gäller enskild tomtprojektering (som kommer i nästa steg) utan ENBART underskrift av markavtal. Detta är nödvändigt då entreprenören behöver skapa framkomlig väg för fiberstamledningen. Finns fler markägare inom samma fastighetsbeteckning ska samtliga skriva på. Vi önskar ett snabbt och smidigt förfarande så att byggprocessen kan starta så snart alla markavtal är undertecknade, vilket vi målsatt till den 30 april 2017.

 

För mer information kontakta:

 

Per-Ola Svensson, samordnare ”Fiber i Persnäs och Källa socknar”

 

fiber@kust-kust.se, www.kust-kust.se/utvecklingsprojekt

 

Facebook/ Öland Kust till Kust

 

Hellen Andersson, stf entreprenadchef BRS Networks

 

hellen.andersson@brsnetworks.se www.brsnetworks.se

 

Emil Liljedahl, byggprojektledare IP-Only Networks

 

emil.liljedahl@bynet.se www.oland.ip-only.se

Karta Södra området

Karta Norra området

 

Glada miner på fibermötet 20 oktober 2016

Foto: Dag Nial

Copyright © All Rights Reserved Öland Kust-Kust Intresseförening

Webmaster info@kust-kust.se