Hem

Öland Kust till Kust Intresseförening

 

Vi är en idéell förening på norra Öland. Föreningens ändamål är att bidra till bygdens utveckling,

till glädje och nytta för boende, besökare och näringsidkare.

 

 

Fiberinfo i påsktider!

 

Som ni säkert vet så har det varit kämpigt för BRS i vinter med fiberinstallationen. Många hushåll är trots det redan inkopplade och fler är på gång. Du som gästar ditt fritidshus under påsken (och alla andra också förstås) och har frågor gällande fiber kan kontakta dessa journummer:

Tomtschakter – Marcus 070-3092809

Stamschakten – Nickie 073-8168898

BRS – Jesper 070-9427904

 

Många funderar på vilken internetleverantör man ska välja. På www.ip-only.se presenteras de olika leverantörerna och där kan man jämföra vad som passar var och en bäst. Kolla även internetleverantörernas hemsidor om eventuella erbjudanden.

 

Önskar du allmän information om fiberinstallationen kontakta Emelie på BRS på 0709-42 81 08 eller emelie.wallen@brsnetworks.se.

 

Påskhälsningar från Fibergruppen!

 

----------------------------------------------------------

 

Dags att betala medlemsavgift för 2018

 

Läs mer om hur du betalar din medlemsavgift här. Nya medlemmar får boken Vandringsleden i Persnäs i välkomstpresent.

 

Det händer mycket 2018! Vi ser fram emot att kunna erbjuda cykelorientering, vandringar, frukostmöten och marknad. Vårt fiberprojekt går i mål under våren, vilket vi förstås ska fira. Så håller vi tummarna för att vi alla ska kunna köpa midsommarsillen på ett nyöppnat ICA Trossen i Sandvik och vi gläds åt att Sandviks Fisk fortsätter i ny regi.

 

Välkommen till ett nytt år med Öland Kust till Kust!

 

FIBERINSTALLATION PÅGÅR!

Se även under "Utvecklingsprojekt"

 

I vecka 36 påbörjades arbetet med att gräva stamnät och områdesnät i Persnäs och Källa socknar (Löttorp Syd). I samband med grävningen kommer maskiner att röra sig i området vilket kan påverka framkomligheten. Anläggningsarbetena har dragit igång i områdets norra del och fortskrider sedan söderut.

 

Enligt tidplanen ska fiber vara inkopplat och klart den sista mars 2018 (senarelagt till maj).

 

Viktig information angående fastighetsägares ansvar

Enligt ny information från fiberprojektören BRS Networks ska de själva svara för att ledningar på tomtmark identifieras. Skanova sätter ut telefonkabel hela vägen och elbolaget sätter ut elkabel fram till mätarskåpet. Skulle mätarskåpet finnas i eller på huset sätts kabeln ut hela vägen.

 

Om ditt mätarskåp står i tomtgräns så äger du kabeln mellan mätarskåpet och fastigheten, således är det ditt ansvar att veta var den finns. Är du intresserad finns ledningsinformation på www.ledningskollen.se

 

Fastighetsägaren ansvarar alltid själv för ledningar såsom belysningsel, robot-klipparkabel, sommarvatten etc som finns på den egna tomten.

 

Observera att BRS Networks kundtjänst alltid ringer och bokar installationerna i fastigheterna.

 

När tekniker installerar fibermottagaren på den plats ni kommit överens om i ditt hus är det viktigt att strömadaptern till fibermottagaren är ansluten till ett eluttag, så att installationen kan slutföras på ett korrekt sätt.

 

Du kan följa status för ditt område på www.oland.ip-only.se eller kontakta kundservice på 0200-43 00 00, kundservice@ip-only.se

 

Information finns även på www.borgholm.se/bredband

 

Senaste uppdateringarna om fiberläget finns alltid på: www.kust-kust.se och Facebook/Öland Kust till Kust

 

Arbetet med att samla in återstående markägaravtal fortsätter. Markägare som har frågor kring den föreslagna dragningen kan kontakta den lokala projektgruppen ”Fiber i Persnäs och Källa socknar”

fiber@kust-kust.se

 

Påskrivna markägaravtal skickas till Lennart Königsson, Östra Alvarvägen 12, 387 70 Löttorp eller lämnas till din kontaktperson i Fibergruppen.

 

 

 

Grävning i Källa området

Foto: Stina Börjesson

BRS Networks materialupplag i Sandvik

Foto: Lennart Köningsson

S.k. torrinstallation på husväggen. Här ska fiberkabeln anslutas.

Foto: Elisabeth Öhman

Broschyr om fiber och bredband i Borgholms kommun

Klicka på bilden för att hämta som PDF

Copyright © All Rights Reserved Öland Kust-Kust Intresseförening

Webmaster info@kust-kust.se