Hem

Öland Kust till Kust Intresseförening

 

Vi är en idéell förening på norra Öland. Föreningens ändamål är att bidra till bygdens utveckling,

till glädje och nytta för boende, besökare och näringsidkare.

 

Vinnarna i årets cykelorientering hittar du här!

 

 

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------

 

Vandring i Kesnäs med besök i prisbelönt trädgård lördagen 18 augusti

Läs vandringsrapport här

 

-------------------------------------------------------------

 

Se fler bilder från sommarmarknaden här!

 

 

 

 

 

--------------------------------------------------------------

 

Vill vi ha en ny pir i Sandviks hamn?

Öland Kust till Kust Intresseförening har fått en förfrågan från Ronny Cedertorn, ordförande i Sandviks Byalag, om hur vi ställer oss till ett medborgarförslag om en ny pir i Sandviks hamn. Medborgarförslaget är ställt till Borgholms kommun och innefattar bakgrund och förslag till lösning.

 

Styrelsen för Ölands Kust till Kust Intresseförening har meddelat att vi ställer oss generellt positiva till medborgarförslaget om att bygga en ny pir i Sandviks hamn då det följer föreningens mål att bidra till bygdens utveckling, till glädje och nytta för boende, besökare och näringsidkare.

 

Förslaget är nu skickat till Borgholms kommun. Här kan du läsa förslaget i sin helhet.

 

--------------------------------------------------------------

 

Har du som markägare fått skördeskador efter fibergrävningarna?

Hämta blanketten för skördeskadereglering här

 

-------------------------------------------------------------

 

Viktig info om återställning av markarbeten efter fibergrävning

 

IP-Only meddelar att du som vill reklamera markarbeten i samband med fibergrävningar ska göra det direkt på IP-Onlys hemsida. Använd denna länk: https://www.ip-only.se/privat/privatsupport/reklamation/

 

Fyll i uppgifterna i reklamationsformuläret och tryck på SKICKA.

 

Detta gäller alla som vill reklamera, det vill säga såväl enskilda tomtägare som markägare och vägsamfälligheter/ föreningar. Det är viktigt att du anmäler skadan, för när reklamationen registreras får den ett ärendenummer och går ut till entreprenören för åtgärd.

 

--------------------------------------------------------------

 

Har du drabbats av markskador vid fibergrävning?

Kommunens bredbandssamordnare hälsar att det är viktigt att de som drabbats av markskador gör en anmälan till IP-Onlys kundservice för att få ett ärende hos dem.

Det gäller vägsamfälligheter/vägföreningar, markägare och tomtägare. Maila din synpunkt på kundservice@ip-only.se

 

--------------------------------------------------------------

 

 

 

FIBERINSTALLATION PÅGÅR!

Se även under "Utvecklingsprojekt"

 

I vecka 36 2017 påbörjades arbetet med att gräva stamnät och områdesnät i Persnäs och Källa socknar (Löttorp Syd). I samband med grävningen kommer maskiner att röra sig i området vilket kan påverka framkomligheten. Anläggningsarbetena har dragit igång i områdets norra del och fortskrider sedan söderut.

 

Enligt senast reviderade tidplan ska fiber vara inkopplat och klart under 2019.

 

Viktig information angående fastighetsägares ansvar

Enligt ny information från fiberprojektören BRS Networks ska de själva svara för att ledningar på tomtmark identifieras. Skanova sätter ut telefonkabel hela vägen och elbolaget sätter ut elkabel fram till mätarskåpet. Skulle mätarskåpet finnas i eller på huset sätts kabeln ut hela vägen.

 

Om ditt mätarskåp står i tomtgräns så äger du kabeln mellan mätarskåpet och fastigheten, således är det ditt ansvar att veta var den finns. Är du intresserad finns ledningsinformation på www.ledningskollen.se

 

Fastighetsägaren ansvarar alltid själv för ledningar såsom belysningsel, robot-klipparkabel, sommarvatten etc som finns på den egna tomten.

 

Observera att BRS Networks kundtjänst alltid ringer och bokar installationerna i fastigheterna.

 

När tekniker installerar fibermottagaren på den plats ni kommit överens om i ditt hus är det viktigt att strömadaptern till fibermottagaren är ansluten till ett eluttag, så att installationen kan slutföras på ett korrekt sätt.

 

Du kan följa status för ditt område på www.oland.ip-only.se eller kontakta kundservice på 0200-43 00 00, kundservice@ip-only.se

 

Information finns även på www.borgholm.se/bredband

 

Senaste uppdateringarna om fiberläget finns alltid på: www.kust-kust.se och Facebook/Öland Kust till Kust

 

Kontakt till lokal projektgrupp ”Fiber i Persnäs och Källa socknar”

fiber@kust-kust.se

 

 

 

Grävning i Källa området

Foto: Stina Börjesson

BRS Networks materialupplag i Sandvik

Foto: Lennart Köningsson

S.k. torrinstallation på husväggen. Här ska fiberkabeln anslutas.

Foto: Elisabeth Öhman

Broschyr om fiber och bredband i Borgholms kommun

Klicka på bilden för att hämta som PDF

Copyright © All Rights Reserved Öland Kust-Kust Intresseförening

Webmaster info@kust-kust.se