Hem

Öland Kust till Kust Intresseförening

 

Vi är en idéell förening på norra Öland. Föreningens ändamål är att bidra till bygdens utveckling,

till glädje och nytta för boende, besökare och näringsidkare.

 

Fullt ös på fiber i Löttorp Syd!

Just nu pågår det ett frenetiskt grävande här hos oss i Källa och Persnäs/Löttorp Syd. BRS hälsar att de har cirka tio maskiner igång och fler är på väg.

 

"Trots den enorma mängden sten i backen tycker vi att framdriften går bra. Vi har schaktat cirka 35 000 m hittills. Det är 320 torrinstallationer gjorda av 692 och installationerna på går för fullt".

 

På bilden till höger kan du se hur en torrinstallation på husväggen kan se ut.

 

Ett gemensamt fiber-forum

Den 17 oktober samlades representanter från de olika fibergrupperna till ett gemensamt möte. Anordnare var kommunens bredbandssamordnare, Ulrika Ragvald Emilsson. Tanken är att detta ”Fiber-forum” ska fortsätta med återkommande träffar. Mötet resulterade bl.a. i en sammanställning av läget i kommunen. Hämta och läs.

 

Planer på att bygga ett nytt Trossen

På söndagen 1/10 hölls ett informationsmöte i Sandvikslokalen där Yvonne m.fl. informerade om hur de ser på framtiden. Nu arbetar de hårt för att, förhoppningsvis, kunna bygga upp verksamheten igen. För mer information hänvisar vi till ICA Trossens facebook

 

Här kan du läsa artikeln om informationsmötet i Barometern 2/10

 

 

ICA Trossen har brunnit

ICA Trossen brann ner natten till fredagen 22 september. Orsaken var en lastbil som fattade eld vilket fick så ödesdigra konsekvenser. Läs mer i Ölandsbladet.

 

Vi känner med Yvonne och hennes personal som har drabbats av detta. Det är en stor förlust både för dem och för hela bygden. ICA Trossen har inte bara varit en affär med bra service och intresse för utveckling. Den har också varit en viktig mötesplats för såväl boende som besökare. Vi hoppas att Yvonne och hennes medarbetare ska hitta kraften att komma igen.

 

/Öland Kust till Kust styrelse

 

 

Nu grävs det för fiber!

Läs mer här intill.

 

 

 

 

Vinnare i cykelorienteringen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIBERINSTALLATION PÅGÅR!

I vecka 36 påbörjades arbetet med att gräva stamnät och områdesnät i Persnäs och Källa socknar (Löttorp Syd). I samband med grävningen kommer maskiner att röra sig i området vilket kan påverka framkomligheten. Anläggningsarbetena har dragit igång i områdets norra del och fortskrider sedan söderut.

 

Enligt tidplanen ska fiber vara inkopplat och klart den sista mars 2018.

 

Viktig information angående fastighetsägares ansvar

Enligt ny information från fiberprojektören BRS Networks ska de själva svara för att ledningar på tomtmark identifieras. Skanova sätter ut telefonkabel hela vägen och elbolaget sätter ut elkabel fram till mätarskåpet. Skulle mätarskåpet finnas i eller på huset sätts kabeln ut hela vägen.

 

Om ditt mätarskåp står i tomtgräns så äger du kabeln mellan mätarskåpet och fastigheten, således är det ditt ansvar att veta var den finns. Är du intresserad finns ledningsinformation på www.ledningskollen.se

 

Fastighetsägaren ansvarar alltid själv för ledningar såsom belysningsel, robot-klipparkabel, sommarvatten etc som finns på den egna tomten.

 

Observera att BRS Networks kundtjänst alltid ringer och bokar installationerna i fastigheterna.

 

När tekniker installerar fibermottagaren på den plats ni kommit överens om i ditt hus är det viktigt att strömadaptern till fibermottagaren är ansluten till ett eluttag, så att installationen kan slutföras på ett korrekt sätt.

 

Du kan följa status för ditt område på www.oland.ip-only.se eller kontakta kundservice på 0200-43 00 00, kundservice@ip-only.se

 

Information finns även på www.borgholm.se/bredband

 

Senaste uppdateringarna om fiberläget finns alltid på: www.kust-kust.se och Facebook/Öland Kust till Kust

 

Arbetet med att samla in återstående markägaravtal fortsätter. Markägare som har frågor kring den föreslagna dragningen kan kontakta den lokala projektgruppen ”Fiber i Persnäs och Källa socknar”

fiber@kust-kust.se

 

Påskrivna markägaravtal skickas till Lennart Königsson, Östra Alvarvägen 12, 387 70 Löttorp eller lämnas till din kontaktperson i Fibergruppen.

 

Se även under "Utvecklingsprojekt"

 

 

Grävning i Källa området

Foto: Stina Börjesson

BRS Networks materialupplag i Sandvik

Foto: Lennart Köningsson

S.k. torrinstallation på husväggen. Här ska fiberkabeln anslutas.

Foto: Elisabeth Öhman

Broschyr om fiber och bredband i Borgholms kommun

Klicka på bilden för att hämta som PDF

Copyright © All Rights Reserved Öland Kust-Kust Intresseförening

Webmaster info@kust-kust.se