Om föreningen

 

Öland Kust till Kust Intresseförening


Vi är en idéell förening på norra Öland. Föreningens ändamål är att bidra till bygdens utveckling,

till glädje och nytta för boende, besökare och näringsidkare.


Om föreningen


Öland Kust till Kust Intresseförening bildades 2009 och är verksam i Persnäs socken på norra Öland. Föreningen vill lyfta fram socknen, kulturen och naturen och den lokala entreprenörsandan.Föreningens ändamål är att


  • skapa engagemang i bygden så att kreativiteten hos de boende kommer att generera idéer och att bygden växer.
  • samarbeta med kommunala organ och organisationer inom verksamhetsområdet samt stimulera till initiativ som gagnar bygden och dess utveckling. Föreningen ska verka för att bli en remissinstans för kommunala planer av intresse för bygden.


Föreningen ska vara politiskt och religiöst obunden.


Föreningen hade 210 medlemmar vid utgången av 2016Föreningens verksamhet


Driva projekt som bidrar till bygdens utveckling

- Fiber i Persnäs och Källa socknar (2016- pågår)


Utveckla och underhålla vandringsled


Anordna vandringar (året om)


Arrangera frukostmöten i Sandviks hamn


Informationstavlor (21 st)


Boken Vandringsleden i Persnäs


Vandringskartan


Cykelorientering


Sommarmarknad


Samverkan med andra föreningar och organisationer


Remissinstans och dialogpartnerFöreningen är medlem i:

Svenska Gång- och Vandrarförbundet

Intresseföreningen Ölands NorraCopyright ©  All Rights Reserved Öland Kust-Kust Intresseförening

Webmaster info@kust-kust.se