Hem

Öland Kust till Kust Intresseförening

 

Vi är en idéell förening på norra Öland. Föreningens ändamål är att bidra till bygdens utveckling,

till glädje och nytta för boende, besökare och näringsidkare.

 

Har du som markägare fått skördeskador efter fibergrävningarna?

Hämta blanketten för skördeskadereglering här

 

-------------------------------------------------------------

Välkommen på midsommarvandring!

Tid: Söndag 24 juni, kl 10

Plats: Samling vid grinden till badplatsen i Trosnäs.

 

Mer info hittar du här

 

-------------------------------------------------------------

 

Viktig info om återställning av markarbeten efter fibergrävning

 

IP-Only meddelar att du som vill reklamera markarbeten i samband med fibergrävningar ska göra det direkt på IP-Onlys hemsida. Använd denna länk: https://www.ip-only.se/privat/privatsupport/reklamation/

 

Fyll i uppgifterna i reklamationsformuläret och tryck på SKICKA.

 

Detta gäller alla som vill reklamera, det vill säga såväl enskilda tomtägare som markägare och vägsamfälligheter/ föreningar. Det är viktigt att du anmäler skadan, för när reklamationen registreras får den ett ärendenummer och går ut till entreprenören för åtgärd.

 

 

-------------------------------------------------------------

 

Nu är programmet för sommarens frukostmöten klart!

...läs mer här

 

 

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------

 

Årsmöte i Öland Kust-Kust Intresseförening

 

Lördagen den 12 maj höll Öland Kust-Kust Intresseförening årsmöte i Sandvikslokalen.

 

Året som gått kännetecknades av ett stort engagemang i projektet Fiber i Persnäs och Källa socknar, (Löttorp Syd), den traditionella cykelorienteringen, sex välbesökta frukostmöten (varav ett fick ställas in på grund av sjukdom), fem uppskattade vandringar samt den årliga sommarmarknaden i Sandviks hamn.

 

Till ny styrelse valdes Elisabeth Öhman som ordförande, Torbjörn Cederholm, Anders Bogårdh, Per-Ola Svensson och Kristina Arnrup som ledamöter och Dag Nial som suppleant. Till revisor valdes Leif Nordgren och Christer Hessling som suppleant. Till valberedningen valdes Johan von Reis och Britt-Mari Erlandsson.

 

Styrelsen riktade ett varmt tack till alla som under året varit med och skapat ett engagemang för föreningen och för Persnäs socken.

 

Efter årsmötet intogs en välsmakande sopplunch som avslutades med kaffe och kaka.

 

/Elisabeth Öhman

 

--------------------------------------------------------------

 

Har du drabbats av markskador vid fibergrävning?

Kommunens bredbandssamordnare hälsar att det är viktigt att de som drabbats av markskador gör en anmälan till IP-Onlys kundservice för att få ett ärende hos dem.

Det gäller vägsamfälligheter/vägföreningar, markägare och tomtägare. Maila din synpunkt på kundservice@ip-only.se

 

--------------------------------------------------------------

 

Nu kan du träffa bredbandssamordnaren i Löttorp!

Från och med onsdag den 9 maj finns kommunens bredbandssamordnare Ulrica Ragvald Emilsson på plats på Företagshuset i Löttorp och svarar på dina frågor.

Ulrika kommer att finns på Företagshuset mellan klockan 9-15 varje onsdag till och med den 4 juli.

Kom dit och ställ dina frågor!

 

--------------------------------------------------------------

 

Rapport från Fiberforum

Onsdag den 2 maj bjöd kommunens bredbandssamordnare Ulrika Ragvald Emilsson in till fiberforum. Ett tiotal engagerade från de lokala fibergrupperna diskuterade läget efter det att IP-Only dragit ner på grävtempot. Här i Löttorp Syd (Källa och Persnäs) har många redan fått fiber. Vårt område blir helt klart tidigast i oktober 2018.

 

Telia har påbörjat nedsläckningen av kopparnätet (som är samma sak som det fasta telefonnätet.) Om man idag har en ADSL-uppkoppling och surfar via telefonjacket hemma så kommer man att påverkas av nedsläckningen av kopparnätet. På Öland börjar nedsläckningen i Skärlöv och Ölands Smedby i Mörbylånga kommun den 3 juni 2019.

 

Tidtabellen för nedsläckningen finns här.

 

 

 

FIBERINSTALLATION PÅGÅR!

Se även under "Utvecklingsprojekt"

 

I vecka 36 påbörjades arbetet med att gräva stamnät och områdesnät i Persnäs och Källa socknar (Löttorp Syd). I samband med grävningen kommer maskiner att röra sig i området vilket kan påverka framkomligheten. Anläggningsarbetena har dragit igång i områdets norra del och fortskrider sedan söderut.

 

Enligt reviderad tidplan ska fiber vara inkopplat och klart oktober 2018.

 

Viktig information angående fastighetsägares ansvar

Enligt ny information från fiberprojektören BRS Networks ska de själva svara för att ledningar på tomtmark identifieras. Skanova sätter ut telefonkabel hela vägen och elbolaget sätter ut elkabel fram till mätarskåpet. Skulle mätarskåpet finnas i eller på huset sätts kabeln ut hela vägen.

 

Om ditt mätarskåp står i tomtgräns så äger du kabeln mellan mätarskåpet och fastigheten, således är det ditt ansvar att veta var den finns. Är du intresserad finns ledningsinformation på www.ledningskollen.se

 

Fastighetsägaren ansvarar alltid själv för ledningar såsom belysningsel, robot-klipparkabel, sommarvatten etc som finns på den egna tomten.

 

Observera att BRS Networks kundtjänst alltid ringer och bokar installationerna i fastigheterna.

 

När tekniker installerar fibermottagaren på den plats ni kommit överens om i ditt hus är det viktigt att strömadaptern till fibermottagaren är ansluten till ett eluttag, så att installationen kan slutföras på ett korrekt sätt.

 

Du kan följa status för ditt område på www.oland.ip-only.se eller kontakta kundservice på 0200-43 00 00, kundservice@ip-only.se

 

Information finns även på www.borgholm.se/bredband

 

Senaste uppdateringarna om fiberläget finns alltid på: www.kust-kust.se och Facebook/Öland Kust till Kust

 

Arbetet med att samla in återstående markägaravtal fortsätter. Markägare som har frågor kring den föreslagna dragningen kan kontakta den lokala projektgruppen ”Fiber i Persnäs och Källa socknar”

fiber@kust-kust.se

 

Påskrivna markägaravtal skickas till Lennart Königsson, Östra Alvarvägen 12, 387 70 Löttorp eller lämnas till din kontaktperson i Fibergruppen.

 

 

 

Grävning i Källa området

Foto: Stina Börjesson

BRS Networks materialupplag i Sandvik

Foto: Lennart Köningsson

S.k. torrinstallation på husväggen. Här ska fiberkabeln anslutas.

Foto: Elisabeth Öhman

Broschyr om fiber och bredband i Borgholms kommun

Klicka på bilden för att hämta som PDF

Copyright © All Rights Reserved Öland Kust-Kust Intresseförening

Webmaster info@kust-kust.se