Kontakt

Kontakta oss

Du kan alltid nå föreningen med  e-post:

info@kust-kust.se


Arbetsgruppen för Vandringsleden

i Persnäs socken:

vandringsledenipersnas@kust-kust.se


Samordnare för vandringar:

Maria Assarsson, 076-1429483


Arbetsgruppen för Sommarmarknad

i Sandviks hamn:

sommarmarknad@kust-kust.se


Uthyrning av väderskydd:

info@kust-kust.se

Föreningens funktionärer

Valda för verksamhetsåret 2022/2023

_______________________________

Styrelse

Ordförande

Elisabeth Öhman, Gillberga

070-7901003

Vice ordförande

Britt-Mari Erlandsson, Sundbyberg/Sandvik

070-2622029

Kassör

Torbjörn Cederholm, Stockholm/Sandvik

070-7106099

Sekreterare

Ingemar Elf, Jönköping/Södvik

079-3271868

Ledamot

Maria Assarsson, Täby/Sandvik

076-1429483

Christer Flygt, Aneby/Sandvik

070-5346409


Suppleant

Ann-Marie Billström, Bromma/Hallnäs

0736-794284

Gunilla Waern, Jönköping/Djupvik

070-3593370

_______________________________

Revisor

Christer Hessling, Borgholm/Sandvik

070-6049528

Revisorssuppleant

Lena Friberg, Rinkaby/Sandvik

073-3205601

_______________________________

Valberedning

Vakant