Kontakt

Kontakta oss

Du kan alltid nå föreningen med  e-post:

info@kust-kust.se


Arbetsgruppen för Vandringsleden

i Persnäs socken:

vandringsledenipersnas@kust-kust.se


Samordnare för vandringar:

Maria Assarsson, 076-1429483


Underhåll av Vandringsleden:

Maria Assarsson

Kersti Thege Hjulström

Elisabeth och Christer Ahlstrand

Ann-Marie Billström

Lasse och Stina Börjesson

Karin Hörstedt

Pi och Roger Erlandsson


Arbetsgruppen för Sommarmarknad

i Sandviks hamn:

sommarmarknad@kust-kust.se


Uthyrning av väderskydd:

info@kust-kust.se

Föreningens funktionärer

Valda för verksamhetsåret 2023/2024

_______________________________

Styrelse

Ordförande

Elisabeth Öhman, Gillberga

070-7901003

Kassör

Torbjörn Cederholm, Stockholm/Sandvik

070-7106099

Sekreterare

Ingemar Elf, Jönköping/Södvik

079-3271868

Ledamot

Maria Assarsson, Täby/Sandvik

076-1429483

Christer Flygt, Aneby/Sandvik

070-5346409


Suppleant

Ann-Marie Billström, Bromma/Hallnäs

0736-794284

Gunilla Waern, Jönköping/Djupvik

070-3593370

_______________________________

Revisor

Lena Friberg, Rinkaby/Sandvik

073-3205601

Revisorssuppleant

Kersti Thege Hjukström, Stockholm/Sandvik

070-7194044

_______________________________

Valberedning

Gunilla Blichfeld, sammankallande

Anders Berner