Kontakt

Kontakta oss

Du kan alltid nå föreningen med  e-post:

info@kust-kust.se


Arbetsgruppen för Vandringsleden

i Persnäs socken:

vandringsledenipersnas@kust-kust.se


Samordnare för vandringar:

Maria Assarsson, 076-1429483


Arbetsgruppen för Sommarmarknad

i Sandviks hamn:

sommarmarknad@kust-kust.se


Uthyrning av väderskydd:

Vakant, info@kust-kust.se

Föreningens funktionärer

Valda för verksamhetsåret 2020/2021

_______________________________

Styrelse

Ordförande

Elisabeth Öhman, Gillberga

070-7901003

Vice ordförande

Torbjörn Cederholm, Stockholm/Sandvik

070-7106099

Kassör

Torbjörn Cederholm, Stockholm/Sandvik

070-7106099

Sekreterare

Maria Assarsson, Täby/Sandvik

076-1429483

Ledamot

Britt-Mari Erlandsson, Sundbyberg/Sandvik

070-262202

Lennart Sandqvist, Källa

070-3002532

Per-Ola Svensson, Algutsrum/Lundeby

0485-26238

Suppleant

Elisabeth Ahlstrand, Linköping/Hallnäs

073-0826242

Gunilla Waern, Jönköping/Djupvik

070-3593370


_______________________________

Revisor

Christer Hessling, Borgholm/Sandvik

070-6049528

Revisorssuppleant

Lena Friberg, Rinkaby/Sandvik

073-3205601

_______________________________

Valberedning

Ronny Cedertorn, Sandvik

070-5694588

Mairon Svensson, Algutsrum/Lundeby

0485-26238