Frukostmöten

Frukostmöten 2024Plats: Sandviks Fisk och Hamnkök


Tid: Onsdagar kl 9-10 (se datum i programmet nedan)


Inträdet är 70 kr (50 kr för medlemmar i Öland Kust till Kust)


Kom gärna i god tid så du hinner betala inträde, köpa kaffe mm.


Kaffe/te och smörgås mm finns att köpa från restaurangen.


Vid tjänligt väder är vi på uteserveringen, annars inomhus. 26 juni

Borgholms bibliotek - Inte bara böcker

Eva Forsell, bibliotekschef, Jenny Jakobsson, bibliotekarie


Om föredraget

Borgholms bibliotek sträcker sig från Runsten i söder till Löttorp i norr samt med ansvar över skolbiblioteken på samtliga skolor.


Biblioteksvärlden har under de senaste 30 åren förändrats radikalt och förändras just nu i rasande takt. Vi är i dag en av de sista utposterna för människor att kunna besöka, vara, mötas på en plats som inte kräver konsumtion.


Människor förväntas kunna hantera den digitala världen, oavsett om man föds in i den eller ”tvingas” in i den. För att förstå informationen som flödar, algoritmerna och kunna källkritik men även kunna känna källtillit behöver alla kunna läsa.


Möten, digitalisering och läsning är våra stora uppdrag. Idag läser 4 av 10 föräldrar för sina barn och det som tidigare kallades bokslukaråldern kan man nu enbart urskilja som en svag bris av det som tidigare drog fram som en storm. Det är inte bara den digitala, snabba världen som lockar bort från den mer långsamma stilla läsningen, men det är en stor del av utmaningen. Vår digitala värld kräver analog läsning. Detta gäller både barn och vuxna.


För ett demokratiskt, vänligt samhälle vävs våra stora uppdrag ihop; läsning, digitalisering och möten. Det är inte lätt men ett måste för en fortsatt framtida demokrati, som vi vet av erfarenhet i historien, inte är en livstidsgaranti.


Detta, bland annat, ska vi prata om 26 juni.

Om Eva Forsell

Illustrerande bibliotekschef som brinner för barnlitteratur och barnkultur. Bosatt på ”östra sin” i byn Folkeslunda.

Bibliotekarie i kommunen sedan 2017 och bibliotekschef sedan 2021.


Hur vill Eva göra världen lite bättre? Med mycket kultur av alla de slag, rörelse och kärlek, från vaggan och uppåt, skapar vi vettiga vuxna på sikt. Mer kultur åt de små!

Om Jenny Jakobsson

Biodlande bibliotekarie bofast strax utanför Löttorp på norra Öland. Jenny har arbetat som bibliotekarie i Borgholm sedan 2017 och dessförinnan med översättning, kött och korv, turister och idrott med mera.


Hur vill Jenny göra världen lite bättre? Göra någon glad! Kanske genom att lägga rätt bok i handen eller att få någon att läsa det otippade.


Om Borgholms bibliotek

Borgholms bibliotek består av huvudbiblioteket i Borgholm, Rälla bibliotek, Runstens bibliotek och Löttorps bibliotek. Biblioteken i Rälla och Löttorp är även skolbibliotek. Ytterligare fyra skolbibliotek ingår i Borgholms bibliotek.


På samtliga bibliotek är det möjligt att låna böcker, tidningar, tidskrifter och andra medier för alla åldrar. Finns det som önskas inte i beståndet, försöker personalen lösa det via fjärrlån från andra bibliotek. Utöver mediebeståndet erbjuder även biblioteket olika typer

av aktiviteter och arrangemang för stora och små.

3 juli

Ölands väderkvarnar genom tiderna

Åke Nilsson, ordf. i Åkerbo hembygdskrets

Om Åke  Nilsson och föredraget


Kalmar Läns Hembygdsförbund förärade på sin årsstämma Åke med ett diplom för hans insatser för bevarandet av de öländska kvarnarna. Diplomet återges här. I det får vi en fingervisning om både Åke som person och vad han kommer att prata om.

10 juli

Flaskskeppsbygge – Hantverk eller Trolleri?

Kent Andersson, mångårig flaskskeppsbyggare

Om föredraget

En berättelse om en flaskskeppsbyggares vardag i nutid, men naturligtvis även en kort återblick i historien. 

Vi gör en ”resa” från ”pinne” till ”skepp i flaska” där vi får möta idéer, tankar, svårigheter, glädjestunder, hopplöshet och förtvivlan,  innan vi når den absoluta lyckan på resan när kapten är på plats  

och ”skeppet” lämnar hamn. 

Om Kent Andersson

När jag för många år sedan lämnade mitt arbete som marinofficer började jag fundera på någon form av sysselsättning på fritiden. Måleri som jag tidigare ägnade mig åt tog alltför stor plats i bostaden, jag behövde något "litet" att pyssla med. Vid ett besök på biblioteket tittade jag i hyllorna där böcker om fartyg och båtar stod. En bokrygg "låste" genast min uppmärksamhet! Flaskskeppsbygge stod det på en smal liten bok.


På den vägen är det.....

17 juli

Att skriva historiskt – om Brytningstid och min väg till debuten

Charlotte Sirc, författare

Om föredraget

Bakom en historisk berättelse ligger det oftast mycket research. Min skönlitterära debut Brytningstid utspelar sig i 1880-talets Stockholm och är inspirerad av familjen von Hallwyl och deras magnifika palats på Hamngatan i Stockholm. Berättelsen är den första delen i en bokserie om den fiktiva familjen von Weidenhof och flera historiska platser och personer dyker upp längs vägen. I föredraget berättar jag om mitt skrivande och vägen till debuten, om arbetet bakom boken och historisk research, och om den fascinerande familjen von Hallwyl.

Om Charlotte Sirc

När Lotta inte skriver hjälper hon andra författare att skriva bättre böcker. Som före detta gymnasielärare i engelska och svenska ligger känslan för språk och text henne nära. Sedan fem år driver hon textbyrån Versalis med kunder som bokförlagen Norstedts och Rabén & Sjögren. Hon har sex egna bokkontrakt bakom sig med böcker i memoar/ biografigenren och skönlitterära romaner. Brytningstid, som är inspirerad av familjen von Hallwyl, gavs ut på Harper Collins förlag i oktober 2023. Hösten 2024 kommer del två.

24 juli

Har du kört en signalkräfta över Ölandsbron?

Helén Wåhlstrand Persson, samordnare för arbetet med invasiva främmande arter vid Länsstyrelsen i Kalmar län.

Om föredraget

Öland omges av ett innanhav med bräckt vatten och på ön finns många sötvattensmiljöer i form av våtmarker, diken och dammar. Hur påverkas de vattenlevande arter och vattenmiljöer som idag finns på och runt Öland av att vi får in nya främmande arter? Vad kan det innebära att vi förflyttar en art till en annan miljö? Hur kan vi hjälpas åt att inte sprida de arter som kan vara problematiska? Och hur vet vi var arterna finns?


I det här föredraget kommer jag att presentera vilka vattenlevande arter, både djur och växter, som kan innebära en risk att föra in till Öland och berätta om varför de kan skapa problem. Vi pratar också om hur man skaffar sig kunskap om arterna och var man kan göra när man hittar en invasiv främmande art. Jag berättar också lite om hur länsstyrelsen jobbar med bekämpning av de invasiva främmande arter som finns i Ölands skyddade områden.

Om Helén

Jag samordnar arbetet mot invasiva främmande arter i Kalmar län sedan 2021. Länsstyrelsen har huvudansvaret för det praktiska arbetet med att hantera och utrota invasiva främmande arter. Vi ansvarar också för att utöva tillsyn att lagar och regler kring invasiva främmande arter följs. Men den största delen av arbetet handlar om att sprida information till kommuner och allmänhet och att kommunicera med andra myndigheter i frågor som gäller invasiva främmande arter.

31 juli

Möt en blomnörd

Ulla-Britt Andersson, ölandsbotanist

Om föredraget

Visste du att drygt 300 olika växter noterats i Sandviksområdet under de senaste 15 åren? Några av de mer ovanliga som kransborre och martorn har du kanske sett? Och säkert har du noterat den förvildade trädgårdsväxten lammöron som sätter sin prägel på klapperstensvallarna söder

om hamnen – vacker men invasiv .


Nyligen har Ölands botaniska förening avslutat en totalinven-tering av växterna över hela Öland. I Sandviksområdet inventerade tre personer från Göteborgstrakten och de gjorde flera fina fynd.


Vad kan du själv göra för gynna de mest ovanliga och skyddsvärda arterna?

Martorn

Lammöron

Om Ulla-Britt

Pensionerad läkare sedan 45 år tillbaka och bosatt i Gårdby på östra Öland. Mitt fritidsintresse är vilda växte, något jag får utlopp för som ordförande i Ölands botaniska förening.