Hamnen och skutorna i Sandvik

Hamnen och skutorna i Sandvik

Här kan du titta på en videofilm från frukostmötet i Sandviks hamn den 28 juli 2021. Anders Andersson, "den siste skutskepparen", berättar.


Vi använder YouTube för visningen.


Föreningen riktar ett stort tack till Per Thege som gjort filmen.


Bilder och ett referat från frukostmötet finns HÄR