Leaderprojekt Vandringsled

 

Ett av föreningens projekt - Vandringsleden i Persnäs socken

30 km vandringsled och ytterligare 30 km existerande vägar är sammanknutna till en 60 km lång vandringsled i Persnäs socken. Den består av röjd gångväg, befintliga vägar, byggda stättor över stenmurar och stängsel och gul märkning med hjälp av prickar och pilar. Leden sträcker sig från Knisa i söder till Källa i norr, från Södvikens sjömarker i öst till Stenkusten och Geoparken i Gillberga i väst.


Karta över Vandringsled i Persnäs Socken

Vandringsleden inbjuder till innehållsrika utflykter, korta eller långa, till fots eller till cykel.  För att besökaren ska hitta rätt har projektet tagit fram en karta över området med vandringsleden. På kartan finns även praktisk information som allmänna toaletter, restauranger, affärer och kaféer i bygden.


Informationstavlor

Projektet har satt upp fem stora informationstavlor på strategiska platser (Gillberga By, Wikegård Camping, Södviks Gästgivaregård, Sandviks Hamn och Persnäs Hembygdsgård). Tavlorna visar kartan med vandrings-ledens sträckning (A1-format), historisk information om bygden och aktuell information från föreningen.


Upplysningstavlor och bok

21 upplysningstavlor har placerats ut längs med leden. Syftet är att öka kunskapen om bygden och ge mer omfattande information om de sevärdheter som man passerar under sin vandring på leden. Text och bild från tavlorna utgör i huvudsak underlag till den bok som du har fått. Boken är ett bra exempel på hur man kan återanvända framtaget material.


Kartläggning

Gamla vägar, som användes förr i tiden men som blivit bortglömda eller igenväxta, har kartlagts. På så sätt har befintliga stigar och körvägar kunnat utnyttjas för att binda ihop naturreservat och fågelskyddsområden. Att vandra på Öland har haft rykte om sig att vara svårt på grund av alla inhägnader och stängsel. Projektet ville skapa nya möjligheter och överbrygga några av de problem som fanns för att göra ett sammanhängande nätverk av vandringsleder i en bygd med mycket betesmark.


Värdefull tillgång

Projektet har lett till att det unika öländska landskapet i Persnäs socken nu är mer tillgängligt för både bofasta och besökare. Kunskap om bygden och dess historia finns att tillgå på ett enkelt sätt. Bofasta som tar del av informationen blir ambassadörer för bygden och för Öland.

Projektet har skapat möjligheter  att använda vandringsleden i många sammanhang, inte bara för enskilda vandringar. Föreningen har t.ex. anordnat en cykelorientering till de 21 upplysningsskyltarna för att få människor att röra sig i bygden och göra nya upptäckter. En söndag i månaden under våren och hösten har gemensamma vandringar arrangerats av föreningen. Planer finns att fortsätta med bl.a. cykelorientering och temavandringar.


Vandringsleden kräver underhåll

Projektet har överlämnat en färdig naturupplevelse för att drivas vidare i föreningens regi. Det kommer att kräva ytterligare engagemang i bygden för att säkerställa underhållet av leden, till exempel röjning och vård av skyltar, stättor och uppmärkning. Förhoppningen är att både bofasta och sommarboende skall finna ett fortsatt intresse i att vårda och utnyttja leden.