2018

Program 2018


Vi anordnar:

Cykelorientering

Frukostmöten

Vandringar

Sommarmarknad


Dessutom bidrar vi till att fibernät anläggs  i Persnäs och Källa socknar, ett arbete som kommer att slutföras under våren 2018, läs mer


Vi välkomnar förslag på nya aktiviteter som kan bidra till att gagna bygden, dess innevånare och besökare. Har du en idé - skicka mail till info@kust-kust.se