Om föreningen

 

Öland Kust till Kust Intresseförening


Vi är en idéell förening på norra Öland. Föreningens ändamål är att bidra till bygdens utveckling,

till glädje och nytta för boende, besökare och näringsidkare.


Om föreningen


Öland Kust till Kust Intresseförening bildades 2009 och är verksam i Persnäs socken på norra Öland. Föreningen vill lyfta fram socknen, kulturen och naturen och den lokala entreprenörsandan.Föreningens ändamål är att


  • skapa engagemang i bygden så att kreativiteten hos de boende kommer att generera idéer och att bygden växer.
  • samarbeta med kommunala organ och organisationer inom verksamhetsområdet samt stimulera till initiativ som gagnar bygden och dess utveckling. Föreningen ska verka för att bli en remissinstans för kommunala planer av intresse för bygden.


Föreningen ska vara politiskt och religiöst obunden.


Föreningen hade 229 medlemmar vid utgången av 2018Föreningens verksamhet


Driva projekt som bidrar till bygdens utveckling

- Fiber i Persnäs och Källa socknar (2016- 2019)


Utveckla och underhålla vandringsled


Anordna vandringar (året om)


Arrangera frukostmöten i Sandviks hamn


Informationstavlor (21 st)


Boken Vandringsleden i Persnäs


Vandringskartan


Cykelorientering


Sommarmarknad


Samverkan med andra föreningar och organisationer


Remissinstans och dialogpartnerFöreningen är medlem i:

Svenska Gång- och Vandrarförbundet


Vi firar 10 år!


Öland Kust till Kust Intresseförening är en ideell förening på norra Öland med cirka 240 medlemmar. 2019 firade vi tioårsjubileum!


Det var den 8 juni 2009 som 35 invånare från Persnäs socken samlades i Södviksskolans matsal för att fundera över frågan: Hur skulle du vilja utveckla Persnäs socken om det inte fanns några begränsningar?


Fyra viktiga projektpunkter utkristalliserade sig. Det var Södviksskolans utveckling, Gillberga Kalkstensbrott, vandringleder och fler aktiviteter i Sandviks hamn. Detta blev grunden för föreningen som sedan formellt bildades den 1 september 2009 med Ann Zetterberg som första ordförande.


Sedan dess har vi bidragit till bygdens utveckling på många olika spännande sätt. Bland annat har tusentals besökare gästat oss på frukostmöten, deltagit i vandringar, besökt

sommarmarknaden och sett Persnäs från cykelsadeln med hjälp av cykelorienteringen.


Present till våra medlemmar!

Medlemmar i Öland Kust till Kust Intresseförening fick vår fina tygkasse med jubileumslogotypen på. 

 

Vill du köpa kassen separat är priset 75 kr/st.VI VISAR VAD PERSNÄS KAN!

Copyright ©  All Rights Reserved Öland Kust-Kust Intresseförening

Webmaster info@kust-kust.se