Vandringar

Vandringar 2023

Vi anordnar vandringar i Persnäs socken, vanligtvis under perioden maj till september.


Vi informerar om de vandringar som anordnas här på vår webbplats och i Facebook, i Ölandsbladets kalendarium, på Ölands officiella turistguide, med affischer på anslagstavlor runt om i bygden samt via mailutskick till föreningens medlemmar.


VÄLKOMNA!


Försäljningsställen för kartan Vandringsleden i Persnäs hittar du HÄR Vi presenterar våra vandringar här allt eftersom planeringen fortskrider

Skräpplockarvandring


Högenäs orde till Källa Hamn


Lördag 6 maj 2023 kl 10:00


Under höst och vinter flyter skräp i land längs med kusten. Som en del av

Skräpplockardagarna och Nordiska Kusträddardagen i regi av Håll Sverige Rent kombinerarvi vandringen med att samla ihop och ta med oss det skräp  som ligger i vår väg mellan Högenäs orde och Källa Hamn. Har vi tur kan vi se en och annan orkidé längs vägen. Vi fikar i Källa Hamn.


Samling vid Högenäs orde (parkeringen) kl 10:00

Vi räknar med att vara framme i Källa Hamn cirka kl 12:00


Ta med eget fika och handskar som används vid skräpplockningen. Kassar och säckar kommer att finnas. Lämna hunden hemma då fritt strövande djur kan förekomma.


Vandringsledare/kontakt:

Stina Börjesson, 070-5172408


VÄLKOMNA!


Ladda ner inbjudan som PDF

VANDRINGSRAPPORT


Det blev 8 personer som genomförde dagens vandring från Högenäs orde till Källa Hamn i strålande sol och med friska vindar från havet.


Vi följde kusten hela vägen och eftersom vi var ganska många kunde vi täcka området från strandkanten till närmaste busksnår för det mesta. Vår vandring resulterade i nio kassar med skräp fast vi först inte tyckte att det var så farligt.


På vägen hade vi också tid att spana blommor. Redan nu börjar de första orkidéerna titta fram så vi har sett Johannesnycklar och Adam och Eva både strax söder om orden och längs med nästan hela vägen. Trots en kall vår blommar även andra vårblommor som gullvivor, mandelblom, svalört, och på ett ställe även smultronblommor. Träden börjar slå ut och slånbuskarna börjar skifta i vitt. På det hela en jättefin vandring i gott sällskap.


Vi avslutade med medhavd matsäck i Källa Hamn.


Text och bild Stina & Lasse Börjesson

Välkommen på fågelskådning i lilla Horns Lövängar


Lördagen den 20 maj 2023


Vi samlas kl 07.00 vid intilliggande parkering.


Medtag gärna fika och kikare. Tid ca 2 timmar.

 

Vi tar en kortare vandring med vår naturguide Johan Peterson i lilla Horns lövängar som är en liten rest av en nästan försvunnen landskapstyp som skapats genom arbete av människor genom århundraden. Träden (Ask, Lind, Björk, Hassel) står glest och här kan vi njuta av en härlig fågelsångskör av de flesta av Sveriges sångare, dvs göktyta, stenknäck, gulsparv och inte minst karaktärsarten halsbands flugsnappare. Efter en kortare vandring tar vi morgonfikat med fågelsångskören runt om oss.

 

Antalet deltagare begränsas till 20 personer.


Anmälan sker till Maria Assarsson per telefon eller sms (076 14 29 483) senast 19 maj.


Vi tar en avgift på 50 kr för medlem och 70 kr för icke medlem. Avgiften betalas på plats till föreningen via Swish.


Hundar får ej medtagas.


Naturguiden Johan Peterson kan nås på telefon: 070 913 61 91.


VÄLKOMMEN!


Hämta inbjudan som PDF


Rapport från fågelskådning i lilla Horns lövängar 20 maj 2023


Vi träffades vid Lilla Horns lövängar vid kl 7 och började med att bekanta oss med biotopen löväng. Under 2000 år var denna biotop helt avgörande för jordbruket då ängen gav mat åt djuren vars gödsel sedan gav näring på åkern. Detta bruk gav förutsättningar i form av mångfald vilket vi idag kan se som blomsterprakt och höra som en fågelkör.


Direkt när vi började vår vandring kunde vi höra lövsångare och bofink. Det är de två vanligaste eller talrikaste fåglarna i Sverige. Ett iiihp läte tog sedan vår uppmärksamhet och det visade vara den fina halsbandsflugsnapparen som varnade oss för att komma nära.


Vi pratade en del om flugsnappare och hur den fina vackra pannfläcken hos arten attraherar även andra flugsnappare. Innan fikan fick vi ett fint möte med en trädpiplärka som så stiligt sjöng för oss i en busktopp. Vi vandrade sedan vidare genom lövängen med mandelblom, s:t persnycklar och johannesnycklar runt om oss.


Det var en solig och vindstilla morgon. Som om vädret och fåglarna var förbeställda!


Johan Peterson

Naturguide

Foto: Stefan Svenaeus 2013

Välkommen på vandring runt Hallnäs udde, en av norra Ölands ordar!


Fredagen den 7 juli 2023

 

Samling kl 10:00 vid parkering vid slutet av den bättre delen av Uddvägen (förlängning av Hallnäsgatan), 100 m efter färisten.

 

Vi kommer tillsammans titta på natur och historiska minnen.

Längd c:a 3 km (c:a 2 timmar).

Tag gärna med fika och ha bra skor!

Hundar kan ej medtagas, då det kan finnas lösgående djur i markerna.

 

Vi tar en avgift på 50 kr för medlem och 70 kr för icke medlem. Avgiften betalas på plats till föreningen via Swish.

 

Vandringsledare: Elisabeth och Christer Ahlstrand, tel. 073-0826242


VÄLKOMMEN!


Hämta inbjudan som PDF


Rapport från vandring runt Hallnäs udde fredagen den 7 juli 2023


Det var en fin sommarmorgon som vi (25 personer) möttes vid Uddvägens slut. Här började vi först utforska ett litet område med flera olika orkidéer. Trots att säsongen för flera nu är över gick det att identifiera t ex flugblomster, nattviol, honungsblomster och kärrknipprot. 


På vägen ut till Hallnäs udde passerade vi rester från torpbebyggelse innan vi kom fram till själva udden med sjömärket ”Hallnäskärringa”. Ute på udden finns flera gamla sjöbodar (ca 150 år) byggda i sten. Här fick vi information om byggnadsteknik, användningsområde mm från flera deltagare i gruppen. En i gruppen öppnade upp sin sjöbod som nu var varsamt renoverad inuti så att vi fick titta in. Ute på udden intog vi vår matsäck.


På vägen tillbaka fick vi titta in i ytterligare en sjöbod (orenoverad inuti) som låg vackert på uddens norra sida.


Elisabeth och Christer Ahlstrand, vandringsledare

med hjälp av Harald Johansson och Ann-Marie BillströmVälkommen på vandring bland torp och gamla gårdar i Frönäs och Gamleby


Söndag 6 augusti


Samling kl. 10:00 på Ytha gård Frönäsvägen 36 (bondgård med stor silo). Vi får parkera på planen framför ladugården, men blockera inga in/utfarter.

 

Vi går en runda på ca 5 km med start vid den nyanlagda våtmarken belägen öster om Frönäs mosse. Mossen är en känd fågellokal med häckande trana, häger och brun kärrhök bl.a. Under vandringen passerar vi flera torp och ödetorpen Björntorpet och Israel Augusttorpet samt gammelgårdar.

 

Längd c:a 5 km (c:a 2 1/2 timme). Tag gärna med fika och kikare och ha bra skor! Hundar kan ej medtagas, då det kan finnas lösgående djur i markerna.

 

Vi tar en avgift på 50 kr för medlem och 70 kr för icke medlem. Avgiften betalas på plats till föreningen via Swish.

 

Vandringsledare: Karin Hörstedt och Gunnar Lindberg tel. 0708-939165


Hämta inbjudan som PDF


Rapport från vandring i Frönäs och Gamleby
söndagen den 6 augusti 2023


Det var en regnig morgon som vi samlades på gårdsplanen till Ytha gård för att starta vår vandring bland torp och gamla gårdar i Frönäs och Gamleby. Trots vädrets makter så kom hela 21 personer!


Först passerade vi den nyanlagda våtmarken öster om Frönäs mosse. En känd fågellokal där man vid rätt tidpunkt kan se häckande fåglar som trana, häger och brun kärrhök bl.a. Under den fortsatta vandringen passerade vi torp (några av dem ödetorp) och gamla gårdar.


Vår vandringsledare Gunnar Lindberg hade mycket att berätta om livet förr på torpen och gårdarna. Torparna levde ett strävsamt och ofta fattigt liv där flera kom att sluta sina dagar på fattighuset i Lundeby. Någon åkte till Amerika och kunde med intjänade pengar köpa sig en bondgård.


Flera av gårdarna i byarna är riktigt gamla och fanns redan med på kartor från 1600-talet. De fick sina nuvarande platser efter laga skiftet på1820-talet. Elektriciteten kom till denna del av Öland 1943 och telefon 1945.


Karin Hörstedt                                         Gunnar Lindberg

Vandringsledare                                       Vandringsledare