Vandringsled, karta, bok

Sök inspiration till egna utflykter på Vandringsleder i Persnäs 


Där finns våra vandringsleder och bilder på många fina besöksmål. 

Samt mycket annat om du botaniserar vidare.


Vandringsled

Vandringsleden i Persnäs socken


OBS: Norra delen av etappen mellan Norrholmsvik och Södra Holm har stängts t.v. LÄS MER HÄR

Publicerat 2022-06-10


   Vår vandringsled sträcker sig över hela Persnäs socken från kust till kust. I väster finns klinten med den branta klippkusten och sina kalkstensformationer. I öster har inlandsisen format de långa uddarna och de grunda vikarna. Här emellan breder alvarsmark, åkrar och lundar ut sig.

   Ca 3 mil vandringsled har märkts ut med ljusgula käppar och pilar. Vandringsleden inbegriper också lämpliga befintliga vägar för som förlänger leden med ytterligare ca 3 mil.

   Sträckorna är färgmarkerade på vandringskartan. Grön är lämplig för cykel och promenad; röd är mindre lämplig för cykel; blå är befintlig väg som saknar märkning.

   Längs vägen finns många intressanta besöksmål. Vid särskilt intressanta platser (21 stycken) har informationsskyltar satts upp som beskriver platsen. Texterna finns samlade i boken ”Vandringsleden i Persnäs”. Boken och vår karta över vandringsleden finns att köpa på våra försäljningsställen.


  Karta


  För att Du skall hitta rätt och kunna planera din vandring innan Du ger dig ut i naturen finns Karta över Vandringleden i Persnäs socken.


  Kartan innehåller inte bara information om ledens sträckning och märkning utan även avståndsmarkörer, allmänna toaletter, restauranger, cafeér och gallerier. Allt för att göra Din utflyktsplanering lättare och Din vandring trevligare.


  Du kan även se på kartan vilka sträckor som är olämpliga för cykeltrafik, rullstolar och barnvagnar. Tänk på att vid flera ställen finns det stättor över stenmurar som kan vara svåra att forcera på hjul.


  Jag vill köpa vandringskartan

  Information om försäljningsställen och priser finns här.


     Bok

  Boken - Vandringsleden i Persnäs - är till stora delar en sammanställning av de 21 upplys-ningstavlor som föreningen satt ut utefter vandringsleden.


  Sevärdheter och märkligheter

  Upplysningstavlorna och boken berättar om sevärdheter och märkligheter i landskapet och byarna och är tänkta att ge mer lokalkunskap både till besökare och bofasta i socknen.


  Jag vill köpa boken

  Information om försäljningsställen och priser finns här.


  Medlemmar får boken

  Blir du medlem i föreningen så får du boken som välkomstgåva. Styrelsen kan även ge den som gåva till de som bidrar till föreningens verksamhet.


  Boken är ett bra exempel på hur det är möjligt att återanvända kunskap i ett projekt i flera olika led.